Udmeldelse

Udfyld denne formular for at melde dig ud af Ringe FællesAntenneforening.
Iflg. vedtægter kan der kræves op til 3 måneders varsel til udgangen af en måned.
Men i praksis gør vi det så hurtigt som muligt til den sidste i en måned.

Du vil modtage en kopi af den indsendte formular, og det er din bekræftelse på anmodningen fra Ringe FællesAntenneforening.

NB - VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Såfremt du har Internet forbindelse gennem YouSee, vil denne forsvinde, når der lukkes for din forbindelse til Ringe FællesAntenneforening. Se evt. mulighed for at skifte til "Internet uden TV" selvbetjeningspunktet: "Pakkeskift". Pris fremgår under faneblad TV - TV Kanaler / Pakkepriser

Navn

Adresse

Telefon/mobil

E-mailadresse

Udmeldelsesdato Skriv ønsket dato for lukning.

Årsag / Begrundelse - SKAL UDFYLDES

NB! Skriv den viste "gnidrede" tekst i feltet nedenfor inden du indsender. Det er for at vi ikke skal blive "spammet"Skriver du ikke teksten, kommer din meddelelse ikke igennem til os
captcha