Udmeldelse

Udfyld denne formular for at melde dig ud af Ringe FællesAntenneforening.
Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgang af kalenderår (se vedtægternes § 2, stk. 2).

Du vil modtage en kopi af den indsendte formular, og det er din bekræftelse på anmodningen fra Ringe FællesAntenneforening.

NB - VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Såfremt du har Internet forbindelse gennem YouSee, vil denne forsvinde, når der lukkes for din forbindelse til Ringe FællesAntenneforening. Se evt. mulighed for at skifte til "Internet uden TV" selvbetjeningspunktet: "Pakkeskift". Pris fremgår under faneblad TV - TV Kanler / Pakkepriser

Abonnenter i boligforeninger:
Ifølge boligforeningens vedtægter skal der være åbent for tv-signal ved indflytning.
DERFOR skal den, der udmelder sig af Ringe FællesAntennforening, betale ca. 1.000,00 kr. ved udmeldelse.
Fordi:
- det koster ca. 500,00 kr. at lukke for signalet
- det koster ca. 500,00 kr. at åbne for signalet
Og der skal være åben signalforsyning ved indflytning (jf. ovenfor)

Navn

Adresse

Telefon/mobil

E-mailadresse

Udmeldelsesdato (Udgang af kalenderår - 3 mdr. varsel.)

Årsag / Begrundelse - SKAL UDFYLDES

For at undgå spam, skal du skrive den gnidrede tekst i feltet nedenfor
captcha