Udmeldelse

Udfyld denne formular for at melde dig ud af Ringe FællesAntenneforening.
Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgang af en måned jvf. vedtægterne.

Du vil modtage en kopi af den indsendte formular, og det er din bekræftelse på anmodningen fra Ringe FællesAntenneforening.

NB - VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Såfremt du har Internet forbindelse gennem YouSee, vil denne forsvinde, når der lukkes for din forbindelse til Ringe FællesAntenneforening. Se evt. mulighed for at skifte til "Internet uden TV" selvbetjeningspunktet: "Pakkeskift". Pris fremgår under faneblad TV - TV Kanler / Pakkepriser

Navn

Adresse

Telefon/mobil

E-mailadresse

Udmeldelsesdato (Udgang af kalenderår - 3 mdr. varsel.)

Årsag / Begrundelse - SKAL UDFYLDES

For at undgå spam, skal du skrive den gnidrede tekst i feltet nedenfor
captcha