Dagsorden til Generalforsamling den 08. marts 2017

Dagsorden til ordinær Generalforsamling i Ringe Boldklubs lokaler  den 8. marts 2017 kl. 19:00 indeholder følgende, som foreskrevet i vedtægterne:

Punkt: 1.      Valg af dirigent. 

Punkt: 2.      Beretning ved formanden.                                     

Punkt: 3.      Regnskabet ved kassereren.

Punkt: 4.      Forelæggelse af næste års budget.

Punkt: 5.      Indkomne forslag.                                                       

Punkt: 6.      Vedtagelse af honorar til formand og kasserer.      

Punkt: 7.      Vedtagelse af næste års kontingent.                         

Punkt: 8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. (1 vælges hvert år)

                       På Valg:            

                       Næstformand                    Jan Jørgensen                    modtager genvalg.

                       Kassereren                         Lonnie Nielsen                  modtager genvalg.           

                       Bestyrelsesmedlem         Asmund Nielsen               modtager genvalg

                       Suppleant                           Erling Nielsen                    modtager genvalg

Punkt: 9.       Valg af registreret/statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne.

                       På valg: Korsgaard Revision A/S     v/Anders Korsgaard       modtager genvalg.

                       Kritiske Revisorer valgt blandt medlemmerne:

                        John Madsen                                   modtager ikke genvalg.

                        Jørgen Jensen                                  modtager ikke genvalg.

 Punkt: 10.    Eventuelt.

Mulig fejl i nettet efter kanalomlægning 2. februar.

Vi har fra Dansk Kabel TV (dem, som udfører service og retter fejl i vores netværk) modtaget følgende besked:

(Fra Dansk Kabel TV): “Til jeres info, så har Yousee meldt ud at de har en generel fejl efter omlægningen af signalet på Fyn d.31 og 2feb. Det berører alle foreninger der signalforsynes fra Yousee. Nogle kunder kan opleve billedfejl på deres tv og boks efter at de er blevet omlagt til NKU17.

Se eksempel på billedfejlen her: Klik her for at se billede med eksempel på fejl

Billedfejlen kommer og går og kan forsvinde kortvarigt ved kanalskift.
Fejlen vil kun forekomme på Clear kanaler (ikke krypterede kanaler).

Med venlig hilsen

Ole Møller Jensen

Serviceleder Region Fyn”

 

 

Generalforsamling onsdag den 8. marts kl. 19:00 i Ringe Boldklubs Lokaler

Ringe FællesAntenneforening afholder sin årlige generalforsamling                                           onsdag den 8. marts kl.19:00 i

Ringe Boldklubs lokaler, indgang fra boldbanen.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest søndag den 19. februar.

Mail til me@5750.dk eller sendes/afleveres: Mellemager 38, 5750 Ringe

Omlægning af kanaler og pakker, og deraf følgende gener

Vi har fra YouSee modtaget besked om, at ændring i kanalsammensætningen, i henhold til efterårets afstemning, vil blive foretaget den 02. februar. Dette medfører, at alle TV-apparater skal lave en kanalsøgning, for at få det hele med efterfølgende.  Klik her for info om Net-ID mm. i forbindelse med indstilling.

YouSee har endvidere oplyst, at specielt på tilkøbsprogrammer fra YouSee kan der forekomme pixeleringer efter omlægningen. Eventuelle pixeleringer er et tegn på, at egen installation i huset ikke er 100% HF tæt, og at ældre antennekabler, stik, fordelerdåser eller måske en tilkoblet harddiscoptager eller video giver forstyrrelser af TV-signalet. Klik her for info/video om korrekt installation.

Til sidst – for god ordens skyld: FM-Radio signalet forsvinder IKKE fra Ringe Fællesantenneforening i forbindelse med omlægningen.

Undertekster på film i YouSee’s kompensations-filmpakke.

Vi er blevet kontaktet af medlemmer, vedr. manglende tekstning af udenlandske film i YouSee Filmpakken til kompensation for nytårsnedbruddet. Det viser sig, at det har noget med det enkelte TV at gøre.

Når der laves undertekster kan de enten “brændes ind i billedet” og følger og er dermed en fast del af billedsignalet, eller det kan laves som en såkaldt DVB-strøm, som ligger ved siden af signalet. Underteksterne i Filmpakken ligger som DVB, og nogen TV er bedre til at fange signalet end andre. Under alle omstændigheder skulle man kunne finde en knap på fjernbetjeningen til at slå det til eller fra med, eller inde i et menupunkt i selve indstillingerne på TV’et. Da dette kan ligge mange forskellige steder afhængig af fabrikat og årgang mm., må vi desværre henvise til den enkeltes forhandler, TV-producentens hjemmeside eller brugsvejledningen, såfremt man har problemet.

Min egen oplevelse af det er, at jeg har et lidt ældre Phillips TV i stuen, som ikke viser undertekster og et nyere i et værelse – også Phillips – som viser undertekster på Filmpakken på programplads 66.  Jeg har til gengæld også hørt om nyere apparater, som ikke viser teksterne.

YouSee kompensation – Adgang allerede nu

Vi har fra YouSee modtaget følgende:

Allerede nu har jeres medlemmer/beboere adgang til en del film i filmpakken.
Tv-kanalen Viasat Film Premiere kan nu ses direkte på tv’et på de to tv-kanaler:

 • Trailerkanalen (kanalplads 66)
 • Eventkanalen (kanalplads 100).

Der behøves ingen kort eller tv-boks for at se Viasat Film Premiere på Trailerkanalen og Eventkanalen.

Viasat Film Premiere viser topfilm som Star Wars – The Force Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere.

Over 250 populære film, inkl. fem udvalgte lejefilm
Vi begynder allerede nu gradvist at åbne op for de 250 film på tv-boksen, mobil, tablet og pc. Her får jeres beboere/medlemmer adgang til film fra Viasat og fem udvalgte lejefilm (Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father).

Det er en stor mængde film, som vi skal lægge op på mange forskellige platforme. Derfor er alle film ikke nødvendigvis helt klar fra lørdag morgen på alle vores platforme.

Se film på tv’et med en tv-boks
De over 250 film og fem udvalgte lejefilm kan med en tv-boks fra YouSee ses på tv’et.

 • YouSee Tv-boks: Filmene finder man på Menu-knappen på fjernbetjeningen – vælg menupunktet Film. Herefter vælges menupunktet Filmpakken.
 • Plusboksen (Samsung): Filmene findes under menupunktet Filmleje (ens pin-kode skal benyttes). Filmene ligger under Filmpakken – alle til 0 kr. i leje.

Se film på mobil og tablet

 1. Først skal man åbne eller hente appen YouSee Tv & Film (til iOS og Android).
 2. Herefter logger man ind på appen med sit YouSee Login. Har man ikke et YouSee Login, kan det oprettes her.
 3. Når man er logget ind, vælges menupunktet Film og herefter menupunktet Filmpakken

Se film på pc

 1. Man logger sig først ind på tv.yousee.dk med sit YouSee Login. Har man ikke et YouSee Login, kan det oprettes her.
 2. Vælg menupunktet Film i menuen til venstre – og herefter punktet Filmpakken i topmenuen.

YouSee kompensation for nedbrud nytårsaften

YouSee har meddelt os – og mange medlemmer har sikkert allerede modtaget mail om dette direkte fra YouSee – deres kompensation for det ærgerlige nedbrud nytårsaften:

Fra på lørdag og måneden ud får jeres medlemmer/beboere fri adgang til:

 • Filmkanalen Viasat Film Premiere på deres tv. Her kan de se topfilm som Star Wars – The Force Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Klovn Forever, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere
 • Fem udvalgte lejefilm, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks. Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father
 • Over 250 populære film fra Viasat, som de kan se på mobil, tablet, pc og tv-boks, når og hvor det passer dem.

I finder Viasat Film Premiere tv-kanalen på Trailerkanalen (kanalplads 66) og Eventkanalen (kanalplads 100). På yousee.dk/filmpakken kan I finde svar på eventuelle spørgsmål og læse mere om, hvordan I får adgang til de mange film.