Periodiske pixeleringer på TV-Signalet

Det har i en periode drillet med periodiske pixeleringer på TV-signalet, men hver gang tilkaldt tekniker kom til byen, var problemet væk. Her til aften lykkedes det så, at få tekniker til at undersøge mens problemet var der, og konklusionen var, at problemet ligger uden for Ringe FællesAntenneforenings net.

Derfor bliver der fra i morgen igangsat fejlfinding, på det signal RFA modtager til fordeling, og det lyslederkabel, signalet når frem til RFA via, så nu er er der håb om, at fejlen bliver rettet snarest.

Ringe FællesantenneForening og Datalovgivningen-GDPR

Der har været megen tale om GDPR og Datalovgivning, og grundlæggende kan vi oplyse, at RFA ikke videregiver data til 3. mand, og dermed overholdes gældende lovgivning.

Vedr. medlemmer, som er tilmeldt til ”Info- Breve” via mail, så er der oprettet en database hos en udbyder (Mailchimp), og den eneste oplysning der ligger i denne database, er den e-mail adresse, som er tilmeldt til at modtage info-mail. Administratoren af databasen med mailadresser for Info-mail, er RFA’s sekretær. Da denne imidlertid er huset hos en ekstern leverandør – dog med RFA som den eneste, der kan redigere – vil der blive sendt en mail til alle ”Info-Mail modtagere” med denne nyhed, hvorefter man kan melde tilbage og sige, at man gerne vil slettes, hvis dette ønskes. Ønsker man IKKE at blive slettet, skal man INTET foretage sig.

Ligeså gør det sig gældede for modtagere af SMS-notifikationer om drift mm. Her ligger der i en ekstern database, de tilmeldte mobilnumre, og det er RFA som har administrationen af disse oplysninger. Der vil ligeledes blive sendt en SMS til modtagerlisten med oplysninger om, hvad man skal gøre, såfremt man ønsker at blive slettet på listen.

Melding om Certifikatfejl

Vi har konstateret, at der kommer melding om Certifikatfejl på Foreningsmail ( @5750.dk og @midtfyn.net ) Fejlen er meddelt videre til YouSee og Dansk Kabel TV. Det er ikke noget farligt, og man skal blot trykke “Ja” til at forsætte på serveren alligevel:

Klik på “Ja-knappen”, så forsvinder fejlmeddelelsen.

Justering og ajourføring af Radio kanalfrekvenser

Der har været lidt småændringer, og enkelte radiostationer er ophørt med at eksistere. Derfor er oversigten over tilgængelige radiokanaler og deres kanalfrekvenser blevet ajourført. Se mere under punktet radio her:    https://ringefa.dk/radiokanaler-og-frekvenser/

eller gå direkte til PDF oversigtskema over frekvenser her:

https://ringefa.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Radio-frekvensplan-2018.pdf