(Selvforskyldte problemer med) TV-signalforsyning

I den senere og seneste tid henvender mange RFA-medlemmer sig og beklager sig over dårligt / manglende – ja, ligefrem udfald af tv-signal.
Underforstået: DET ER ANTENNEFORENINGENS SKYLD.
Ved nærmere eftersyn viser det sig imidlertid i 9 ud af 10 tilfælde, at fejlen skyldes utidssvarende kabler / installation hos abonnenten.
Indstillingen at ‘det har jo altid virket’, er til ingen nytte! Senere tids digitalisering og 4G-mobilnet udsender så kraftige signaler, at også husinstallationen skal kunne ‘modstå’ indstrålingen. Og det kan gamle kabler, stik, fordelere og forstærkere ikke!
Afhjælpes disse ting får man – i 9 ud af 10 tilfælde – det herligste digitale signal!
Der har her på siden efterhånden været skrevet meget om netop dette problem – men det er ligesom det ikke bliver læst..
Læs / genlæs ‘Vejen til det bedste signal..’ nederst her på siden – og klik dig ind her.
Og vær på den måde selvhjulpen – uden at skulle ærgre dig over dårligt etc. etc. tv-signal.
PRØV DET!