Generalforsamling i Ringe FællesAntenneforening tirsdag den 1. marts 2016

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 01. marts 2016 kl. 19:00 i Ringe Boldklubs lokaler på den gamle Guldhøj skole. Indgang foregår fra cykelstien fra Hallen ud langs boldbanerne/den øverste del af P-pladsen ud for den gamle Hal 1.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest lørdag den 20. februar. Mail til eller sendes/afleveres: Mellemager 38, 5750 Ringe

Nedenstående annonce indrykkes i Midtfynsposten på tirsdag den 16. februar:

Generalforsamllingannonce