Xtraordinær Generalforsamling – 21. marts kl. 19:00

Som det har fremgået af Midtfynsposten tirsdag den 5. marts, afholder Antenneforeningen Xtraordinær Generalforsamling iht. vedtægterne, med ét punkt på dagsordenen:

Afstemning om vedtægtsændringer, som blev godkendt på Ordinær Generalforsamling den 28. februar 2019.

Forslaget til vedtægtsændringer, som forelagt og vedtaget på ordinær Generalforsamling, kan ses her. Ændringer er markeret med gult, og oversigten er opdelt i kolonner med “Gamle vedtægter” og “Forslag til nye”:

https://ringefa.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Vedtægtsændringer-2019-1.pdf