TV-kanaler og -priser

Pakkerne er nu opdateret i henhold til resultatet af brugerafstemningen i oktober 2016. De enkelte pakkers indhold kan ses via dette link (klik her)

Bemærk, at signalet nu udelukkende udsendes digitalt.

Priserne for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan er nu vedtaget på generalforsamlingen 8. marts  2017, og er som følger:

Mulighed for Internet uden TV-Pakke: kr. 600,-

Grundpakke: kr. 1.300,-

Mellempakke: kr. 3.975,-

Fuldpakke: kr. 5.875,-

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger. Det skyldes sikkert, at Codydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere “synligt”.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan hverken påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan beløber sig i 2017 til:

  • Grundpakke: kr. 482,-
  • Grundpakke og Mellempakke: kr. 543,-
  • Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 590,-