TV-kanaler og -priser

De enkelte pakkers indhold og programpladser for 2021 kan ses her:

(Klik her for printvenlig PDF. Åbner i nyt faneblad)

Oversigt over Søgekriterier og Kanalpladser kan ses i dette link

Nedenstående priser er for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan. Priserne er pr. måned, og opkræves som standard pr. kvartal. *Priserne er foreløbige og forudsætter endelig godkendelse på en generalforsamling. Generalforsamling vil forhåbentlig kunne holdes i løbet af sommermånederne, når Corona restriktionerne lempes, De ændrede priser for 2021 vil blive opkrævet fra og med 2. kvartal 2021, startende 1. april.

Mulighed for Internet uden TV-Pakke pris i 2021*: kr. 39,- /måned + der afregnes for den valgte Internethastighed.

Grundpakke pris i 2021* : kr. 149,- pr. måned

Mellempakke pris i 2021*: kr. 399,- pr. måned

Fuldpakke pris i 2021*: kr. 599,- pr. måned

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger. Det skyldes sikkert, at Copydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere mærkbart, specielt for Grundpakken.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan i 2021, som er indeholdt i ovenstående priser er  følgende, i det prisen er for et helt år:

  • Grundpakke: kr. 572,40
  • Grundpakke og Mellempakke: kr. 659,76
  • Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 737,40