TV-kanaler og -priser

De enkelte pakkers indhold og programpladser for 2018 kan ses her: (Klik her for printvenlig PDF. Åbner i nyt faneblad)

 

Nedenstående priser er for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan. Priserne er vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 1. marts 2018:

Mulighed for Internet uden TV-Pakke: kr. 600,-

Grundpakke pris i 2018 : kr. 2.095,-

Mellempakke pris i 2018: kr. 4.295,-

Fuldpakke pris i 2018: kr. 6.095,-

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger (For 2017). Det skyldes sikkert, at Codydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere “synligt”.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan i 2018 forventes at  beløbe sig til:

  • Grundpakke: kr. 519,-
  • Grundpakke og Mellempakke: kr. 569,-
  • Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 617,-

 Satserne for Copydan i 2018 er endnu ikke 100% fastlagt.