Strømafbrydelse på Rynkebyvej 16/4 kl 08:00 til 09:00

Vi har fra Elværket modtaget meddelelse om arbejde på el-netværket, med deraf følgende afbrydelse af TV-signal og Internet i samme periode.