Ringe FA skifter fra Yousee til ASOM-Net som leverandør. TV-signalet skifter pr. 30 december 2019. Internet i slutningen af 1. halvår 2020.

Som det også har været meldt ud i dagspressen, skifter Ringe FællesAntenneforening (RFA) fra Yousee som leverandør. RFA skifter til den foreningsdrevne sammenslutning ASOM-Net. ASOM-Net beskriver sig selv sådan her:

“ASOM-Net er et non profit fællesskab for frie antenneforeninger og boligforeninger. Vi arbejder for at give medlemmerne og deres medlemmer store administrative, tekniske, økonomiske fordele med udbuddet af tv, internet og telefoni. Resultatet er en stor kreds af stærkere og mere konkurrencedygtige frie antenneforeninger og mere end 75.000 glade medlemmer” Man kan se mere om ASOM-net her: https://asom-net.dk/

Det var en enig bestyrelse i RFA som valgte, at ASOM er den udbyder i markedet, der passer bedst til RFA, og RFA er ikke ene om have valgt at skifte til ASOM-Net. 2 andre antenneforeninger, bl.a. Ringsted Antenneforening som har små 5.600 medlemmer, har også valgt at skifte til ASOM.

Med ASOM-Net som leverandør vil RFA også kunne tilbyde tilkøb af enkeltkanaler og der vil også kunne tilbydes muligheder for “Bland Selv” (egen sammensætning af indholdet i Mellempakke og/eller Fuldpakke), Styringen af “Ekstrakanaler” og “Bland Selv” sker via CA-Kortlæsermodul og kort eller en Set-Top Boks (som det kendes i dag). Mere info om bestilling og skift af dette følger i december.

Vi plejer også omkring dette tidspunkt at kunne melde indholdet i de enkelte TV-pakker ud, men der stadig en “knast eller to” vi lige skal have afklaret og taget stilling til før vi kan melde dette endeligt ud. Et bud på priserne for de enkelte pakker vil komme samtidigt, og priserne for de enkelte pakker vil først være endelige, når de er behandlet og godkendt på RFA’s generalforsamling til foråret.

I RFA er vi på det rene med, at der påhviler os en stor kommunikations opgave i den kommende tid. Derfor vil vi opfordre alle til at tilmelde sig vort “Nyhedsbrev” her på højre side af forsiden, ved at skrive deres mailadresse og klik “Tilmeld”. Så er man godt på vej til at være bedst muligt orienteret om hvad der sker i Ringe Fællesantenneforening.