Problemer med mail er nu overstået.

Indrømmet: Det har været en lang – og også for lang – proces mht. at få udbedret de mail problemer der har været. Vi har løbende været i dialog med medlemmer, som har haft problemer, og har nu hørt fra de sidste, at de kan sende mails igen. Såfremt nogen stadig har problemer, hører vi gerne fra dem, vel at mærke såfremt følgende er opfyldt:

Indgående postserver: pop3.foreningsmail.dk
Udgående postserver: asmtp.foreningsmail.dk

Indgående port: 995
Udgående port: 465

Husk flueben ved krypteret forbindelse, og desuden ved “min server kræver godkendelse (SSL)”, samt ved “serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse”.

Derudover kan det også give problemer, såfremt man ikke anvender YouSee som Internet-Leverandør.

Vi har i går modtaget temmelig tekniske forklaringer på problemerne, som kort fortalt går ud på følgende:

I forbindelse med flytning af vore Foreningsmail-adresser, har YouSee også ”skruet op for sikkerheden”, hvilket har gjort det nødvendigt, at ovenstående indstillinger følges til punkt og prikke.

I forbindelse med processen, åbnede YouSee i en periode op for langt mindre krav til opsætning, men dette resulterede i, at en række servere til udgående post hos YouSee endte med at blive blacklistet som potentielle spamleverandører.

At vi i en periode modtog mails to gange, var også en komplikation/følge af serverskiftet, hvor det handlede om at være sikker på at mails nåede frem. Devisen var: Hellere være sikker på at mails kommer frem evt. to gange, end at mails ikke nåede frem.

Vi beklager naturligvis alle de gener der har været, og det har også betydet en betydelig ekstra arbejdsmængde for bestyrelsen. Vi tager derfor en dialog med YouSee om følgende:

  1. Hvorfor har det taget så lang tid at få problemerne rettet
  2. Hvad gør vi (YouSee) fremadrettet for at undgå lignende problemer i fremtiden

Som sagt håber vi nu, at det er overstået, vel at mærke såfremt ovenstående korrekte indstillinger mm. er opfyldt. Er det opfyldt, og du stadig har problemer, bedes du kontakte os:

Bestyrelsen