Priser for TV-Pakker 2021

I december måned plejer vi at melde ud om priserne for TV-pakkerne for det nye år.

Med det nye Midtfyn Net som en del af vores udbud, har vi imidlertid en helt ny produkt-sammensætning, og derfor vil vi gerne bruge ekstra tid på at beregne de nye priser. Som altid så billigt som muligt for vore medlemmer.

Der er ikke ændringer i pakkesammensætningerne, men vi kan allerede nu sige, at pakke-priserne vil stige i forhold til 2020-priserne. Prisstigningen har vi valgt at udskyde indtil 2. kvartal 2021. Det betyder også, at de priser der vil blive opkrævet fra 2. kvartal af, vil være godkendt på forårets generalforsamling – hvis altså Corona-situationen kommer så meget under kontrol, at vi kan afholde en generalforsamling.

Tidspunktet for at kunne skifte TV-pakke uden at betale kr. 300,- for et teknikerbesøg, er således også udskudt til at være pr. 1. april 2021, i forbindelse med de nye priser træder i kraft.

De forventede priser for 2021, vil blive meldt ud ca. 15. februar 2021.