Periodiske pixeleringer på TV-Signalet

Det har i en periode drillet med periodiske pixeleringer på TV-signalet, men hver gang tilkaldt tekniker kom til byen, var problemet væk. Her til aften lykkedes det så, at få tekniker til at undersøge mens problemet var der, og konklusionen var, at problemet ligger uden for Ringe FællesAntenneforenings net.

Derfor bliver der fra i morgen igangsat fejlfinding, på det signal RFA modtager til fordeling, og det lyslederkabel, signalet når frem til RFA via, så nu er er der håb om, at fejlen bliver rettet snarest.