Pakkepriser for 2021

Ringe FA udskød prisændringer for pakkerne til 2. kvartal 2021. Indholdsmæssigt er der ikke foretaget nogen ændringer af kanaler. I opkrævninger for 2. kvartal – som udsendes medio/ultimo marts vil der blive opkrævet følgende priser pr. måned:

Mulighed for internet uden TV  :  kr. 39,- *

Lille pakke:                        kr. 149,-*

Mellem pakke:                  kr. 399,- *

Stor pakke:                          kr. 599,- *

*Priserne er foreløbige da priserne skal endeligt vedtages på en Generalforsamling, som kræver en ændring af Corona-restriktionerne før den kan holdes. Vi håber det bliver muligt i løbet af sommeren.

Ønskes der at skifte TV-pakke bestilles dette via selvbetjeningen på:                       https://mit.ringefa.dk   

Ved bestilling mellem 1. marts og 21. marts af pakkeskift til udførelse pr. 1. april, vil pakkeskiftet være gratis. Normalt koster pakkeskift kr. 300,- til dækning af omkostninger til tekniker.