Problemer med at sende mails?

Vi har fra enkelte modtaget meddelelse om, at de får en fejlmeddelelse, når de prøver at maile. Et eksempel på fejlmeddelelsen kan være som denne her (den kommer på englesk):
Emne: Undelivered Mail Returned to Sender

This is the mail system at host ys-smtp-04.dk-tv.net.

I’m sorry to have to inform you that your message could not be delivered to
one or more recipients. It’s attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own
text from the attached returned message.

The mail system

Vi har tidligere bedt jer om at sende fejlmeddelelse videre til os, men det er ikke mere nødvendigt.

Mvh
Carsten Lindholm

Programmer på RFA-prøvekanal, kanalplads 54

På programplads 54 viser Ringe FællesAntenneforenings digitale ‘prøvekanal’:

September 2017: Al Jazeera English
Oktober 2017: Disney Channel
November 2017: Nickelodeon
December 2017: Nat Geo Wild
Januar 2018: Discovery World
Februar 2018: Boomerang
Marts 2018: Kanal 4
April 2018: C More Golf
Maj 2018: Viasat History
Juni 2018: CNN
Juli 2018: Discovery
August 2018: Nickelodeon
September 2018: Nat Geo People
Oktober 2018: Discovery Science

Problemer med mail er nu overstået.

Indrømmet: Det har været en lang – og også for lang – proces mht. at få udbedret de mail problemer der har været. Vi har løbende været i dialog med medlemmer, som har haft problemer, og har nu hørt fra de sidste, at de kan sende mails igen. Såfremt nogen stadig har problemer, hører vi gerne fra dem, vel at mærke såfremt følgende er opfyldt:

Indgående postserver: pop3.foreningsmail.dk
Udgående postserver: asmtp.foreningsmail.dk

Indgående port: 995
Udgående port: 465

Husk flueben ved krypteret forbindelse, og desuden ved “min server kræver godkendelse (SSL)”, samt ved “serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse”.

Derudover kan det også give problemer, såfremt man ikke anvender YouSee som Internet-Leverandør.

Vi har i går modtaget temmelig tekniske forklaringer på problemerne, som kort fortalt går ud på følgende:

I forbindelse med flytning af vore Foreningsmail-adresser, har YouSee også ”skruet op for sikkerheden”, hvilket har gjort det nødvendigt, at ovenstående indstillinger følges til punkt og prikke.

I forbindelse med processen, åbnede YouSee i en periode op for langt mindre krav til opsætning, men dette resulterede i, at en række servere til udgående post hos YouSee endte med at blive blacklistet som potentielle spamleverandører.

At vi i en periode modtog mails to gange, var også en komplikation/følge af serverskiftet, hvor det handlede om at være sikker på at mails nåede frem. Devisen var: Hellere være sikker på at mails kommer frem evt. to gange, end at mails ikke nåede frem.

Vi beklager naturligvis alle de gener der har været, og det har også betydet en betydelig ekstra arbejdsmængde for bestyrelsen. Vi tager derfor en dialog med YouSee om følgende:

  1. Hvorfor har det taget så lang tid at få problemerne rettet
  2. Hvad gør vi (YouSee) fremadrettet for at undgå lignende problemer i fremtiden

Som sagt håber vi nu, at det er overstået, vel at mærke såfremt ovenstående korrekte indstillinger mm. er opfyldt. Er det opfyldt, og du stadig har problemer, bedes du kontakte os:

Bestyrelsen

Mailproblemer fortsat – og en mulig fejlrettelse

Generelt kommer der en meddelelse om, at serveren ikke har et godkendt certifikat,  når man prøver at sende en mail. Dialogboksen spørger, om man vil fortsætte alligevel, og mange kan få sendt mailen, ved at klikke på “Ja”.

Klik på “Ja” for at fortsætte, når denne advarsel vises.

Der er imidlertid nogle, som stadig får fejl meddelelse om, at mailen ikke er sendt, og det kan have at gøre med, hvis mailprogrammet peger på forkerte porte. Vi har fundet en fejlmeddelelse fra YouSee, om en mulig fejlretning, som skulle løse det. Vær opmærksom på, at efter fejlretning, kan man stadig opleve at få meddelelse om certifikatfejl, hvis man har haft genstartet mailprogrammet, men man skal så bare en gang til sige ja til at fortsætte, trods certifikatfejl.

YouSee’s beskrivelse af fejlrettelsen lyder:

Beskrivelse:

Du kan fra i dag opleve problemer med adgangen til din foreningsmail, hvis du benytter en mailopsætning af ældre dato. På yousee.dk/mail finder du hjælp til hvordan du kan få opsat din mail på ny. Her finder du også oplysninger om, hvordan du manuelt kan ændre opsætningen i dit mailprogram.

Benytter du nedenstående oplysninger, skal du ikke foretage nogle ændringer.

Indgående postserver: pop3.foreningsmail.dk
Udgående postserver: asmtp.foreningsmail.dk

Indgående port: 995
Udgående port: 465

Husk flueben ved krypteret forbindelse, og desuden ved ´min server kræver godkendelse (SSL)´, samt ved ´serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse´.

Se mere på yousee.dk/mail.

Venlig hilsen
YouSee

Mailproblemer

Der er problemer med mails. Mange har meldt om, at der kommer en advarsel op om, at serveren ikke har et godkendt certifikat. Det ser ud til, at vi modtager mails, men dog med nogen forsinkelse – og at mange mails modtages dobbelt (altså ligger 2 gange i indbakken). Nogle har meldt om problemer med at sende mails, men har selv lige prøvet at sende til min firma-mail, og det ser ud til, at de er gået igennem.

Afventer opringning fra tekniker hos Dansk Kabel TV (som hoster serverne, der afvikler vore mail-konti) men har ikke hørt fra ham endnu. Kan derfor ikke sige noget om tidshorisont eller om problemerne måske allerede er udbedret?

Problemer med at modtage mails – @5750.dk og @midtfyn.net

Der er stadig problemer med at modtage mails på @5750.dk og @midtfyn.net. Der er fundet en fejl på den server, som afvikler vore mailkonti, og denne fejl får vi at vide er rettet. Der er imidlertid stadig “efterveer” efter denne fejl. Det betyder, at der har ophobet sig en stor portion mails (serveren styrer ikke kun mail til Ringe FællesAntenneforening, men til mange andre foreninger også), som ikke i første omgang er blevet afleveret på serveren = modtaget på “vore” mailkonti. Disse mails er man i gang med at afvikle, og vi er oplyst, at de vil være færdige med dette i løbet af dagen.

Det er rigtig irriterende, når noget man har vænnet sig til virker hurtigt og nemt, ligepludselig ikke virker, og vi beklager på egne og YouSee’s vegne, de gener det må medføre. Vi har spurgt ind til, om vi risikerer, at der er mails, som forsvinder. Det er vi blevet forsikret om, at der ikke, idet der er et back up system, som samler op på de mails, der ikke kan afleveres på serveren.

Fra Ringe FællesAntenneforening presser vi naturligvis på alt hvad vi kan, for at få normaliseret stabiliteten vedr. håndtering af @5750.dk og @midtfyn.net mailadresserne, og vi håber tidshorisonten om fuld udbedring i løbet af dagen i dag holder, så vi kan nå at holde lidt weekend.

EDIT: Fredag 28/04/2017 – 11:45.

Ved check af mails både på @5750.dk og @midtfyn.net tyder det på, at opsamlingskørslen for begge er for begge er gennemført. Vi krydser fingre for, at mails nu igen virker som det skal!

 

Copydan

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger. Det skyldes sikkert, at Codydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere “synligt”.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan hverken påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan beløber sig i 2017 til:

  • Grundpakke: kr. 482,-
  • Grundpakke og Mellempakke: kr. 543,-
  • Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 590,-

TV med ”Bland Selv” sammensætning af Mellempakke og/eller Fuldpakke.

I samarbejde med YouSee kan du nu også i Ringe FællesAntenneforening sammensætte, stort set som du ønsker det. Har du Mellempakken kan du ændre op til 9 kanaler, og har du Fuldpakken kan du ændre op til 11 (i alt 20 inklusiv de 9 fra Mellempakken) kanaler uden at selve prisen for din pakke ændrer sig.

Læs mere under på fanebladet “TV” / Bland selv TV-pakker, eller klik på linket her:

www.ringefa.dk/bland-selv-tv-pakker/

 

Er du tilfreds med dit trådløse netværk?

Dansk Kabel TV tilbyder nu et tekniker besøg til kr. 295,- hvor husstandens trådløse netværk bliver testet. Et såkaldt Wifi-tjek. Mange husstande har efterhånden meget trafik fra mange apparater, som bruger det trådløse netværk. Det gælder husstandens smartphones, tablets, bærbare PC’er, og man har måske også en trådløs printer og evt. en Chrome Cast. Hvad de færreste ved er, at der kun er plads til et begrænset antal tilkoblede apparater ad gangen på en standard router – typisk 8-10 stk., som kan “få hul igennem” til internettet. Som regel kan yderligere 8 apparater tilkobles netværket, men de kan kun tilknyttes som “stående i kø” til at få forbindelse til internettet, når et andet apparat frakobles.

En anden irriterende ting kan være, at man ikke har ordentlig forbindelse i hele huset, eller at man ikke har forbindelse ude på terrassen el. lign.

Du kan bestille et teknikerbesøg med Wifi-tjek hos Dansk Kabel TV ved at klikke på banneret, eller du kan ringe på 43 32 47 00 og så taste 1, hvis du vil høre mere og så evt. bestille.