TV med ”Bland Selv” sammensætning af Mellempakke og/eller Fuldpakke.

I samarbejde med YouSee kan du nu også i Ringe FællesAntenneforening sammensætte, stort set som du ønsker det. Har du Mellempakken kan du ændre op til 9 kanaler, og har du Fuldpakken kan du ændre op til 11 (i alt 20 inklusiv de 9 fra Mellempakken) kanaler uden at selve prisen for din pakke ændrer sig.

Læs mere under på fanebladet “TV” / Bland selv TV-pakker, eller klik på linket her:

www.ringefa.dk/bland-selv-tv-pakker/

 

Er du tilfreds med dit trådløse netværk?

Dansk Kabel TV tilbyder nu et tekniker besøg til kr. 295,- hvor husstandens trådløse netværk bliver testet. Et såkaldt Wifi-tjek. Mange husstande har efterhånden meget trafik fra mange apparater, som bruger det trådløse netværk. Det gælder husstandens smartphones, tablets, bærbare PC’er, og man har måske også en trådløs printer og evt. en Chrome Cast. Hvad de færreste ved er, at der kun er plads til et begrænset antal tilkoblede apparater ad gangen på en standard router – typisk 8-10 stk., som kan “få hul igennem” til internettet. Som regel kan yderligere 8 apparater tilkobles netværket, men de kan kun tilknyttes som “stående i kø” til at få forbindelse til internettet, når et andet apparat frakobles.

En anden irriterende ting kan være, at man ikke har ordentlig forbindelse i hele huset, eller at man ikke har forbindelse ude på terrassen el. lign.

Du kan bestille et teknikerbesøg med Wifi-tjek hos Dansk Kabel TV ved at klikke på banneret, eller du kan ringe på 43 32 47 00 og så taste 1, hvis du vil høre mere og så evt. bestille.

Tekst-fejl i udsendte opkrævninger.

Der er sket en fejl ved Betalingsservice / PBS i forbindelse med udsendelse af opkrævninger. Der er bortfaldet tekst i angivelsen af, hvilken periode der betales for, For Grundpakken står der 1/1 – 31/1 . Der er således bortfaldet et “2” så der kom til at stå 1/1 – 31/12 samt “2017” er også faldet ud. For Mellem- og Fuldpakken står der 1/1 – 31. Der er således bortfaldet “12 2017”.

Det korte af det lange er, at alle beløb mm. er korrekte, og priserne gælder for et helt år altså fra 1/1 – 31/12 2017.

Mød os på Forårsmessen 2017 ved Terminalen i Ringe.

                  Tilbud – Tilbuddene gælder kun d. 09-04-2017

Bliv tilsluttet Ringe FællesAntenneforening

Normal tilslutningspris     kr. 2.495,- Messepris kr. 1.495,- spar 1.000 kr.

(Man skal selv grave stikledningen ned i min.45cm.dybde).

Messepris for tidligere medlemmer

Har man før været tilsluttet, og ikke er i restance til foreningen, kan der åbnes igen uden omkostninger. Altså gratis tilslutning af den pakke man ønsker. 

Der vil være pæne præmier, Sponsoreret af  TV2 – Via Sat – SBS / Discovery.                                       til dem der tilmelder sig på dagen.

Priserne for de forskellige pakker fra 1. maj og året ud er:

Grundpakken                 kr.   870,- ( Normalpris 1.300,-) 1/1 til 31/12

Mellempakken               kr.2.650,- ( Normalpris 3.975,-)      -”-

Fuldpakken                     kr.3.920,- ( Normalpris 5.875,-)      -”-

 

Internet u / tv pakke nyt kr.  400,-  ( Normalpris    600,-)      -”-

+ den hastighed man ønsker fra You See

Mulig driftsforstyrrelse internet og telefoni

Har modtaget SMS fra YouSee – som jeg desværre ikke kan kontrollere om det også gælder for Ringe – med følgende meddelelse:

“En fejl på teknisk udstyr i dit område kan desværre betyde, at du i øjeblikket må undvære Bredbånd og Telefoni. Vi forventer, at fejlen er rettet inden kl. 23:00. Vi opdaterer, når der er nyt.

Vi beklager ulejligheden.

Venlig hilsen

YouSee”

TILFØJELSE: YouSee har nu meddelt – kl. 20:16, at fejlen er rettet.

Dagsorden til Generalforsamling den 08. marts 2017

Dagsorden til ordinær Generalforsamling i Ringe Boldklubs lokaler  den 8. marts 2017 kl. 19:00 indeholder følgende, som foreskrevet i vedtægterne:

Punkt: 1.      Valg af dirigent. 

Punkt: 2.      Beretning ved formanden.                                     

Punkt: 3.      Regnskabet ved kassereren.

Punkt: 4.      Forelæggelse af næste års budget.

Punkt: 5.      Indkomne forslag.                                                       

Punkt: 6.      Vedtagelse af honorar til formand og kasserer.      

Punkt: 7.      Vedtagelse af næste års kontingent.                         

Punkt: 8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. (1 vælges hvert år)

                       På Valg:            

                       Næstformand                    Jan Jørgensen                    modtager genvalg.

                       Kassereren                         Lonnie Nielsen                  modtager genvalg.           

                       Bestyrelsesmedlem         Asmund Nielsen               modtager genvalg

                       Suppleant                           Erling Nielsen                    modtager genvalg

Punkt: 9.       Valg af registreret/statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne.

                       På valg: Korsgaard Revision A/S     v/Anders Korsgaard       modtager genvalg.

                       Kritiske Revisorer valgt blandt medlemmerne:

                        John Madsen                                   modtager ikke genvalg.

                        Jørgen Jensen                                  modtager ikke genvalg.

 Punkt: 10.    Eventuelt.