Priser

TV-kanaler og -priser

Nedenstående priser er  priser for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan. Priserne blev vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 1. marts 2018:

Mulighed for Internet uden TV-Pakke: kr. 600,- Prisen dækker administration og vedligehold af anlæg. Selve intetnetforbindelsens pris afregnes – afhængig af forbindelsens størrelse – direkte med Yousee

Grundpakke pris i 2018 : kr. 2.095,-

Mellempakke pris i 2018: kr. 4.295,-

Fuldpakke pris i 2018: kr. 6.095,-

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger. Det skyldes sikkert, at Copydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere “synligt”.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan i 2018 er:

Grundpakke: kr. 518,-
Grundpakke og Mellempakke: kr. 575,-
Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 627,-

Betalinger:
Abonnement tilsluttet inden udgang af 1. kvartal = fuldt bidrag
Abonnement tilsluttet i 2. kvartal = 3/4 bidrag
Abonnement tilsluttet i 3. kvartal = 1/2 bidrag
Abonnement tilsluttet i 4. kvartal = 1/4 bidrag

Gebyr for lukning = ca. 500,00 kr. incl. moms
Gebyr for åbning = ca. 500,00 kr. incl. moms
Gebyr for fornyet genåbning efter en lukning i tidligere år = ca. 1.000,00 kr. incl. moms

Tilslutningspris for nye medlemmer

hvor der ikke forefindes RFA-antenneinstallation, er: 2495,00 kr. (inkl. moms) – Hertil evt. gravearbejde fra stander til hus.

OBS: Ved effektuering af oprettelse tidligere end 14 dage efter bestilling skal der fremsendes en mail til formand Mogens Enger, *protected email*  , med bekræftelse på, at købelovens 14 dages fortrydelsesret bortfalder. 

Abonnenter i boligforeninger

Ifølge boligforeningens vedtægter skal der være åbent for tv-signal ved indflytning.
DERFOR skal den, der udmelder sig af Ringe FællesAntennforening og bliver boende, betale ca. 1.000,00 kr. ved udmeldelse.
Fordi:
– det koster ca. 500,00 kr. at lukke for signalet
– det koster ca. 500,00 kr. at åbne for signalet
da der skal være åben signalforsyning ved indflytning (jf. ovenfor)
Er der ved indflytning åbent for signal fra fællsantennen, vil det være den tidligere lejers pakkevalg, der er gældende. Ændring koster ca. 500,00 kr. (= teknikerbesøg)

Fejlmelding:

Såfremt fejlen skyldes interne forhold hos medlemmet (antenneanlæg/tv-opsætning o.l.) er fejlen RFA uvedkommende og der betales for evt. montørbesøg ca. kr. 500,00.

Pakkeskift

Gebyr for pakkeskift efter udløb af annonceret (i bl. a. Midtfyns Posten) tidspunkt i december måned = ca. 500,00 kr. incl. moms.
Gebyrfrit pakkeskifte kun i annonceret tidsrum i forbindelse med pakkevalg.
Pakkeskift bør meddeles skriftligt; benyt formular

Adresseændringer

Ved adresseændring er det tidligere lejers pakkevalg, der er gældende. Ønskes dette ændret = gebyr ca. kr. 500,00. Fremsættes der ikke ønske om ændring, hæftes der for tidligere ejers / lejers pakkevalg.
Anmodning om opgørelse i forbindelse med fraflytning bedes rettet til kassereren tlf. 3022 4073 eller på e-mail kd.05155040046975@en1550400469netna1550400469; gebyr for flytteopgørelse = 100,00 kr.incl. moms.

Manglende betaling

Påmindelse for manglende betaling (kontoudskrift):
Afsendes ca. medio 2018; gebyr incl. moms 100,00 kr.

Rykker:
Afsendes ca. 10 dage efter påmindelsen, gebyr incl. moms 100,00 kr.
(Der lukkes for signalet efter betalingsfristen).

Incassovarsel:
Afsendes ca. 10 dage efter rykkerskrivelsen, gebyr incl. moms = 100,00 kr.
Ca. 10 dage efter det fremsendte incassovarsel sendes vores tilgodehavende til opkrævning via et incassofirma, der pålægges også et gebyr.
OBS:
Har foreningen lukket for dit stik på grund af manglende betaling af kontingent m.m. bliver der ikke åbnet igen, før du har indbetalt det skyldige beløb incl.gebyr for lukningen = 500,00 kr. + gebyr for genåbning = 500,00 kr.