Priser

Tv-pakker og priser

Nedenstående priser er for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan. Priserne er forelagt og vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 27. februar 2020.

Mulighed for Internet uden TV-Pakke: kr. 600,- /år + der afregnes for den valgte Internethastighed.

Grundpakke pris i 2020 : kr. 1.695,-
Mellempakke pris i 2020: kr. 4.495,-
Fuldpakke pris i 2020: kr. 6.595,-

Vi får en del spørgsmål omkring Copydan, som fremgår som en del af beløbet på de udsendte opkrævninger. Det skyldes sikkert, at Copydan beløbet har været kraftigt stigende de sidste par år, så beløbet bliver mere og mere mærkbart, specielt for Grundpakken.

Kort fortalt, er Copydan en organisation, som sørger for at opkræve betaling for kunstneriske rettigheder til f.eks. musik, tekster mm., og efterfølgende fordeles midlerne så blandt rettighedshaverne.

Copydan er således ikke noget vi som Antenneforening kan påvirke størrelsen af eller komme uden om at opkræve. Copydan i 2020, som er indeholdt i ovenstående priser er følgende:

Grundpakke: kr. 564,39
Grundpakke og Mellempakke: kr. 651,72
Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke: kr. 729,39

Betaling og betalingsbetingelser:

Gebyr for lukning = ca. 300,00 kr. incl. moms
Gebyr for åbning = ca. 300,00 kr. incl. moms
Ved genåbning efter lukning grundet manglende betaling skal betales for både lukningen og genåbningen = ialt kr. 600,00 incl. moms.

Tilslutningspris for nye medlemmer

hvor der ikke forefindes RFA-antenneinstallation i huset, er prisen kr.  2.495,00 til 3.995,- inkl. moms afhængig af sted og tilgængelighed til installationen. Medlemmet eller Bygherre står selv for gravearbejde fra stander til hus.

OBS: Ved effektuering af oprettelse tidligere end 14 dage efter bestilling skal der fremsendes en mail til formand Carsten Lindholm, , med bekræftelse på, at købelovens 14 dages fortrydelsesret bortfalder. 

Fejlmelding:

Såfremt fejlen skyldes interne forhold hos medlemmet (antenneanlæg/tv-opsætning o.l.) er fejlen RFA uvedkommende og der betales for evt. montørbesøg ca. kr. 500,00 + eventuelle udbedringer i medlemmets egne installationer.

Pakkeskift

Gebyr for pakkeskift kr. 300,00 inkl. moms uanset tidspunkt på året.

Adresseændringer

Ved adresseændring er det tidligere lejers pakkevalg, der er gældende. Ønskes dette ændret = gebyr ca. kr. 300,00. Fremsættes der ikke ønske om ændring, hæftes der for tidligere ejers / lejers pakkevalg fra overtagelsesdatoen.
Anmodning om opgørelse i forbindelse med fraflytning bedes rettet til kassereren på
tlf. 4440 5750 – Tast 7 eller på e-mail ; gebyr for flytteopgørelse = 100,00 kr. incl. moms.

Manglende betaling

Påmindelse for manglende betaling (kontoudskrift) – gebyr incl. moms kr.  100,00

Rykker:
Afsendes ca. 10 dage efter påmindelsen, gebyr incl. moms yderligere kr. 100,00
Der lukkes for signalet uden yderligere varsel efter udløbet betalingsfrist på rykker 1.

Inkassovarsel:
Afsendes ca. 10 dage efter rykkerskrivelsen og lukning, yderligere gebyr incl. moms kr. 100,00
Ca. 10 dage efter det fremsendte inkassovarsel sendes vores tilgodehavende til opkrævning via et inkassofirma, og derfra pålægges yderligere gebyrer til at dække inkassoomkostningerne.
OBS:
Har foreningen lukket for dit stik på grund af manglende betaling af kontingent m.m. bliver der ikke åbnet igen, før du har indbetalt det skyldige beløb incl.gebyr for lukningen = 300,00 kr. + gebyr for genåbning = 300,00 kr.  samt eventuelle påløbne gebyrer til inkassobureau mm.