Priser

TV-kanaler og -priser

Nedenstående priser er  priser for de enkelte pakker inklusiv kontingent til foreningen, moms og copydan. Priserne blev vedtaget på Ordinær Generalforsamling den 28. februar 2019:

Mulighed for Internet uden TV-Pakke: kr. 600,- Prisen dækker administration og vedligehold af anlæg. Selve intetnetforbindelsens pris afregnes – afhængig af forbindelsens størrelse – direkte med Yousee

Grundpakke pris i 2019 : kr. 2.195,-

Mellempakke pris i 2019: kr. 4.595,-

Fuldpakke pris i 2019: kr. 6.395,-

Betaling og betalingsbetingelser:

Ved ny tilslutning:
Abonnement tilsluttet inden udgang af 1. kvartal = fuldt bidrag
Abonnement tilsluttet i 2. kvartal = 3/4 bidrag
Abonnement tilsluttet i 3. kvartal = 1/2 bidrag
Abonnement tilsluttet i 4. kvartal = 1/4 bidrag

Gebyr for lukning = ca. 300,00 kr. incl. moms
Gebyr for åbning = ca. 300,00 kr. incl. moms
Ved genåbning efter lukning grundet manglende betaling skal betales for både lukningen og genåbningen = ialt kr. 600,00 incl. moms.

Tilslutningspris for nye medlemmer

hvor der ikke forefindes RFA-antenneinstallation i huset, er prisen kr.  2.495,00 til 3.995,- inkl. moms afhængig af sted og tilgængelighed til installationen. Medlemmet eller Bygherre står selv for gravearbejde fra stander til hus.

OBS: Ved effektuering af oprettelse tidligere end 14 dage efter bestilling skal der fremsendes en mail til formand Mogens Enger,  , med bekræftelse på, at købelovens 14 dages fortrydelsesret bortfalder. 

Fejlmelding:

Såfremt fejlen skyldes interne forhold hos medlemmet (antenneanlæg/tv-opsætning o.l.) er fejlen RFA uvedkommende og der betales for evt. montørbesøg ca. kr. 500,00 + eventuelle udbedringer i medlemmets egne installationer.

Pakkeskift

Gebyr for pakkeskift kr. 300,00 inkl. moms uanset tidspunkt på året.

Adresseændringer

Ved adresseændring er det tidligere lejers pakkevalg, der er gældende. Ønskes dette ændret = gebyr ca. kr. 300,00. Fremsættes der ikke ønske om ændring, hæftes der for tidligere ejers / lejers pakkevalg fra overtagelsesdatoen.
Anmodning om opgørelse i forbindelse med fraflytning bedes rettet til kassereren tlf. 3022 4073 eller på e-mail ; gebyr for flytteopgørelse = 100,00 kr. incl. moms.

Manglende betaling

Påmindelse for manglende betaling (kontoudskrift) – gebyr incl. moms kr.  100,00

Rykker:
Afsendes ca. 10 dage efter påmindelsen, gebyr incl. moms yderligere kr. 100,00
Der lukkes for signalet uden yderligere varsel efter udløbet betalingsfrist på rykker 1.

Inkassovarsel:
Afsendes ca. 10 dage efter rykkerskrivelsen og lukning, yderligere gebyr incl. moms kr. 100,00
Ca. 10 dage efter det fremsendte inkassovarsel sendes vores tilgodehavende til opkrævning via et inkassofirma, og derfra pålægges yderligere gebyrer til at dække inkassoomkostningerne.
OBS:
Har foreningen lukket for dit stik på grund af manglende betaling af kontingent m.m. bliver der ikke åbnet igen, før du har indbetalt det skyldige beløb incl.gebyr for lukningen = 300,00 kr. + gebyr for genåbning = 300,00 kr.  samt eventuelle påløbne gebyrer til inkassobureau mm.