Om Ringe FællesAntenneforening

Klik her for at se kort over Ringe Fælleasntenneforenings dækningsområde

Ringe FællesAntenneforening (herefter RFA) er en selvstændig, uafhængig – såvel af partipolitik som af økonomiske interesser (!) – antenneforening, hvis formål er specificeret i vedtægternes § 1 (jf. vedtægter).
Som fastlagt i § 3  (se vedtægter) afholdes hver oktober måned afstemning om hvilke kanaler der skal være i de tre tv-pakker, RFA tilbyder.
RFA opdeler sine tv-kanaler i 3 pakker:
RFA Grundpakke: Består hovedsagelig af  gratis kanaler. Siden 1.januar 2012 dog også – efter medlemmernes ønske – TV 2, og efter maj måned 2017 også TV3 og Kanal 5, for at kunne give medlemmerne mulighed for “Bland selv” samt tilkøb af enkeltkanaler. De ligger her i RFA GRUNDPAKKEN,  fordi denne pakke skal være så billig, at alle har råd til at abonnere på den. Her ligger derfor de danske ‘must carry’ kanaler = kanaler, der ikke stemmes om fordi de skal være i nettet: Tegnsprogskanalen kl. 1700-2000 (= Regional-TV Fyn) og Folketingskanalen, begge kun digital.
For at udnytte den resterende til rådighed værende frekvens / båndbredde  placeres andre, såkaldte ‘gratiskanaler’ her. ‘Gratiskanaler’ er tv-kanaler, som RFA kun betaler en mindre ‘transportafgift’ for. (= ‘Transportafgift’ er det beløb, der betales til YouSee, hvor RFA just nu køber sine tv-kanaler; hertil kommer så CopyDan).
Der stemmes ej heller om  DR1, TV2, TV FYN og  RFAs INFO-kanal
: Disse skal alle medlemmer have størst mulighed for at se og bør derfor ligge fast i den billigste pakke. Andre gratiskanaler er  norske, svenske og tyske kanaler, Med ovennævnte undtagelser (se kursiverede kanaler) kommer de gratis kanaler også i RFA Grundpakken ind nøje efter det antal stemmer, medlemmerne har afgivet, og i overensstemmelse med den til denne RFA Grundpakke til rådighed værende frekvens*.
RFA Mellempakke og RFA Fuldpakke: I disse to pakker lægges betalingskanalerne
** nøje efter det antal stemmer, medlemmerne har afgivet ved afstemningen i oktober måned, og i overensstemmelse med de til disse to pakker til rådighed værende frekvenser*.
Hvert år i december måned, efter afstemning om programmer, har medlemmerne mulighed for GRATIS at skifte programpakke, da sammensætningen af tv-kanaler jo kan ændre sig fra år til år – afhængig af hvilke tv-kanaler der opnår flest stemmer. Og det er udelukkende stemmetal der afgør tv-kanalernes placering i pakkerne: Først efter antal stemmer GRATISkanalerne i RFA-Grundpakke, derefter efter stemmetal BETALINGSkanalerne** i RFA Mellem- og RFA Fuldpakke.
YouSee er den udbyder / ‘grossist’, som RFA just nu handler med: Køb af TV-kanaler og, pr. 10. december 2012, bredbånd (= internet).
Der findes andre udbydere / ‘grossister’, f. eks. STOFA, men RFA har gennem forhandlinger m.v. fundet frem til YouSee som en – for nærværende! -troværdig leverandør.
I kraft af sin udbredelse har YouSee en stor vifte af tilbud og muligheder: YouSee Play, web-tv, Cinema, Arkiv, start forfra etc. etc.
Én gang om året forhandler RFA betingelser, herunder programpriser, med YouSee: Hvor meget skal RFA betale for tv-kanaler og bredbånd. RFA forhandler sig frem til priser og betingelser og får dem ikke dikteret, ligesom RFA forbeholder sig ret til efter indgåede leveringsperioder – der holdes så fleksible som muligt – at skifte til anden udbyder / ‘grossist’, såfremt betingelserne (= pris, muligheder etc. etc.) for RFAs medlemmer ikke er optimale.
YouSee indtager således en dobbeltrolle i medielandskabet: Dels forsyner YouSee gennem egne, YouSee regionale pakker, aftagere med tv, bredbånd og radio, dels er YouSee leverandør til den selvstændige antenneforening, RFA.
Hvad radioprogrammer angår, så ‘tager RFA disse selv ned’ (via antenner) og videresender til medlemmerne.

*Der er kun bestemte frekvensområder til rådighed for de respektive pakker
** Betalingskanal er en tv-kanal, der f. eks. købes af Viasat – et selskab, der leverer underholdning – bl.a. tv-kanaler som TV3, TV3+, TV3Puls, Viasat Film.
RFA køber kanalerne hos ‘grossisten’, YouSee.