Ny radiokanal – “RTL – Beste Hits aller Zeiten”

Som det fremgår af sidste referat fra bestyrelsesmøde er der tilføjet en RTL radiokanal på   90,85 MHz. Opdateret kanalliste over radio kan ses via Menupunkt “Radio” (klik på underfane: “Radiostationer og frekvenser” eller klik her.