Indstråling fra det mobile 4G-net

Indstråling fra det mobile 4G-net:
Ringe FællesAntenneforenings medlemmer kan opleve pixelering m.v. af tv-signalet.
Forstyrrelserne er forårsaget af senderne til det mobile 4G-net. Forstyrrelserne kan undgås ved at benytte tidssvarende kabler, stik, fordelere m.v.

Læs om det rent tekniske her fra DR-nyhederne.
Som det også fremgår af artiklen i DR-nyhederne, er forstyrrelserne påført tv-seerne / antenneforeningerne, herunder RFA, af ‘eksterne interesser’. Herunder ønsket om bedre dækning af det mobile telefoninet.