Generalforsamling onsdag den 8. marts kl. 19:00 i Ringe Boldklubs Lokaler

Ringe FællesAntenneforening afholder sin årlige generalforsamling                                           onsdag den 8. marts kl.19:00 i

Ringe Boldklubs lokaler, indgang fra boldbanen.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest søndag den 19. februar.

Mail til eller sendes/afleveres: Mellemager 38, 5750 Ringe