Generalforsamling i Ringe FællesAntenneforening 1. marts.

I denne uges Midtfynsposten er der indrykket annonce om generalforsamling. Teksten i annoncen lyder:

Ringe FællesAntenneforening

afholder sin årlige generalforsamling torsdag den 1. marts kl.19:00 i

Ringe Boldklubs lokaler, indgang fra boldbanen.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. februar.

Mail til eller sendes/afl: Mellemager 38, 5750 Ringe