Dagsorden til Generalforsamling den 08. marts 2017

Dagsorden til ordinær Generalforsamling i Ringe Boldklubs lokaler  den 8. marts 2017 kl. 19:00 indeholder følgende, som foreskrevet i vedtægterne:

Punkt: 1.      Valg af dirigent. 

Punkt: 2.      Beretning ved formanden.                                     

Punkt: 3.      Regnskabet ved kassereren.

Punkt: 4.      Forelæggelse af næste års budget.

Punkt: 5.      Indkomne forslag.                                                       

Punkt: 6.      Vedtagelse af honorar til formand og kasserer.      

Punkt: 7.      Vedtagelse af næste års kontingent.                         

Punkt: 8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. (1 vælges hvert år)

                       På Valg:            

                       Næstformand                    Jan Jørgensen                    modtager genvalg.

                       Kassereren                         Lonnie Nielsen                  modtager genvalg.           

                       Bestyrelsesmedlem         Asmund Nielsen               modtager genvalg

                       Suppleant                           Erling Nielsen                    modtager genvalg

Punkt: 9.       Valg af registreret/statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne.

                       På valg: Korsgaard Revision A/S     v/Anders Korsgaard       modtager genvalg.

                       Kritiske Revisorer valgt blandt medlemmerne:

                        John Madsen                                   modtager ikke genvalg.

                        Jørgen Jensen                                  modtager ikke genvalg.

 Punkt: 10.    Eventuelt.