Billedsignal-problemer for alle YouSee kunder på Fyn

Som man kan konstatere ved selvsyn, er der lige nu “pixeleringer” og dårligt billede på alle TV-kanaler. Vi er underrettet om, at det gælder for alle YouSee’s kunder på Fyn. Problemets størrelse taget i betragtning, kan vi ikke forstille os andet, end at der arbejdes på højtryk for at få fejlen rettet hurtigst muligt. Vi er dog ikke underrettet om nogen forventet tidshorisont for, hvornår fejlen er rettet, og tør derfor ikke gætte.

Til gengæld kan man så nyde det gode vejr udenfor, hvilket vi gerne ville tage æren for at have arrangeret, men det er nok at spænde buen lige hårdt nok. Vi håber i stedet på hurtig fejlretning og beklager på YouSee’s vegne.