Dele af byen er uden internet-forbindelse

Dele af byen er uden internetforbindelse. Vi har kendskab til bl.a.: Grøftager, Dalager, Odensevej og Floravej. Der er tekniker på vej for at finde fejlen, og genetablere internetforbindelse. Vi beklager generne og håber på, at fejlen er rettet hurtigst muligt.

Edit 16/04/16 12:07 Internettet er oppe at køre igen. Vi beklager fejlen.

Generalforsamling i Ringe FællesAntenneforening tirsdag den 1. marts 2016

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 01. marts 2016 kl. 19:00 i Ringe Boldklubs lokaler på den gamle Guldhøj skole. Indgang foregår fra cykelstien fra Hallen ud langs boldbanerne/den øverste del af P-pladsen ud for den gamle Hal 1.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest lørdag den 20. februar. Mail til me@5750.dk eller sendes/afleveres: Mellemager 38, 5750 Ringe

Nedenstående annonce indrykkes i Midtfynsposten på tirsdag den 16. februar:

Generalforsamllingannonce